Decorative palm
1 × $244.00
Decorative palm
1 × $244.00

KVKK

UZM. DR. AHU ÇİLER TURGUT

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

“UZM. DR. AHU ÇİLER TURGUT” tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında “UZM. DR. AHU ÇİLER TURGUT” nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, kanunda işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, Aydınlatma Metni’nde yer alan verilerinizin işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak “UZM. DR. AHU ÇİLER TURGUT” tarafından sözlü, yazılı ve elektronik yollar ile doğrudan ya da internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar ve her türlü kanallar aracılığı ile tarafıma ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, aktarılması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde “UZM. DR. AHU ÇİLER TURGUT” un hizmet sunduğu veya aldığı Türkiye’de veya yurt dışında olan üçüncü kişi gerekli olması halinde ve/veya tarafımın talebi üzerine bankalar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, üçüncü kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde internet sitesi (sosyal medya paylaşımları) veya her türlü kanallar aracılığı ile paylaşılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum. Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan “UZM. DR. AHU ÇİLER TURGUT”tan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Okudum, anladım, onay veriyorum.
(Lütfen, yukarıdaki koyu renkli metni el yazısı ile yazınız.)

Ad - Soyad :
İmza :
Tarih :