Decorative palm
1 × $244.00
Decorative palm
1 × $244.00

Zona Hastalığı

Zona Hastalığı

Zona, Varicella Zoster virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Varicella Zoster, herpes ailesinden olan ve suçiçeğine neden olan bir virüstür. Uçuk ailesindendir bu nedenle infeksiyona Herpes Zoster de denir, fakat virüs uçuğa neden olmaz

Suçiçeği geçirdikten sonra veya çok nadir vakalarda suçiçeği aşısı sonrasında virüs sinir sistemine yerleşir ve yıllarca uykuda kalır. Bağışıklığın baskılanması veya hastalık dönemleri gibi tetikleyici bir neden ortaya çıktığında cilde uzanan sinir yolu boyunca virüs ilerler, deriye ulaşır ve zona hastalığına neden olur.

Hastalık vücutta her yerde görülebilse de en çok sırtta rastlanır. Önce deride ağrı, yanma, batma, sızlama, karıncalanma başlar. Sonrasında zeminde hafif bir ekızarıklık ve içi su dolu kabarcıklar başlar. Nadiren bazı vakalarda ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı gibi viral infeksiyon bulguları da tabloya eşlik eder. İnfeksiyonda ağrı sıklıkla çok şiddetli seyreder. Hatta yansıyan ağrı dediğimiz örneğin karında görülen infeksiyonda sırta yayılması gibi, göğüsteki infeksiyonda kola yayılıp kalp krizi sanılması gibi yanıltıcı durumlara da neden olabilir. Çok nadir de olsa döküntü olmadan sadece ağrı ile de hastalık geçirilebilir

Tedavide ilk 72 saat önemlidir. Yani içi su dolu kesecikler geçmeden tedaviye başlamak komplikasyonları önlemek açısından oldukça önemlidir. Tedavide zona virüsüne karşı ilaç kullnılır. Ayrıca sinirleri güçlendirmek için B vitamini ve ağrı şiddetini azaltmak için ağrı kesicilerden yararlanılır. Beraberinde yara bakımı da sekonder infeksiyonun gelişmemesi açısından önemlidir.

Tedavi sonrası hastalarda sıklıkla devam eden ağrılar gözlenir. Bu ağrılara post herpetik nevralji denir. Öyleki bazen hastayı uygusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Bu tür komplikasyonların olmaması için erken tedavi önemlidir.

Hastalık bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Ama zona hastalığını bulaştırmaz. İçi su dolu kesecikler varlığında suçiçeği aşısı olmamış kişilere suçiçeği bulaştırabilir. Hastalığın tekrarlama ihtimali vardır. Çünkü tedavi ile virüs, vücuttan atılmaz. Sinir köklerinde uykuya dalar. Özellikle ileri yaşta, organ transplantasyonu nedeni ile bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlarda, kanser nedeni ile radyoterapi, kemoterapi alanlarda ve yoğun stresli kişilerde daha sıktır. Bu durumlarda virüs aktive olur, sinirler boyunca deriye ulaşır ve re infeksiyona neden olur